Stengravering

Sentenser

Tänkesätt, levnadsregel eller en allmän sanning.

Sentenser

Fungerar både på ett band runt blommorna eller på gravstenen för att särskilt minnas eller hedra eller på annat sätt vägleda den som tittar på stenen till en tanke eller ett minne.